Lucky Seven (2012)

Lucky Seven Rakkīsebun is a 2012 Japanese television drama broadcast by Fuji Television from January 16 to March 19, 2012. It stars Jun Matsumoto and Eita.

  • Release Date: 2012-01-16
  • Views: 102
  • Country: JP
  • Language: Ja
  • Runtime: 45

Yo Oizumi

Junpei Asahi

Kumiko Okae

Yuriko Tokita

Jun Matsumoto

Shuntaro Tokita

Eita

Teru Nitta

Nanako Matsushima

Toko Fujisaki

Riisa Naka

Asuka Mizuno

Takuzô Kadono

Masayoshi Tsukushi

Shosuke Tanihara

Ryu Makabe

Kazue Fukiishi

Yuki Kirihara

Mari Iriki

Mei Kayano

Akio Kaneda

Shoji Goto