Nihonjin no Shiranai Nihongo (2010)

Writing:
  • NTV
Seasons: 1
  • Release Date: 2010-07-15
  • Views: 12
  • Language: Ja

Riisa Naka

Haruko Kano

Munetaka Aoki

Taiyo Shibuya

Natsuki Harada

Katori "Catherine"

Narushi Ikeda

Ikki Takasu